bild som illustrerar energi energieffektivisering

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i er fastighet – men först erbjuder vi en kostnadsfri energianalys och lämnar er ett åtgärdsförslag.

Spara pengar med en kostnadsfri energianalys

När fastigheter i Sverige byggs eller renoveras idag ligger ofta fokuset på en låg investeringskostnad. Detta medför att mycket litet utrymme ges för långsiktig långbarhet, i form av vilka drift- och underhållskostnader som de installerade produkterna och systemet som helhet ger över tid.

De flesta som bygger och renoverar fastigheter ser nästan uteslutande på investeringskostnaden, trots att denna endast står för cirka 10 procent av den totala kostnaden i en belysningsanläggning under dess livstid.

Genom vår kostnadsfria energianalys kan vi fastställa hur din fastighet mår, med fokus på de tekniska installationerna. Vi undersöker då tillsammans med dig som fastighetsägare eller med er som bostadsrättsförening hur effektiv er fastighet är energimässigt. Därefter tar vi fram förslag på åtgärdspaket som gör att fastigheten blir mera driftsäker, med nöjda hyresgäster som resultat.

Investera i nya system och sänk dina kostnader

Har din bostadsrättsförening gamla elkablar, ett system med äldre elstyrning eller saknas ledbelysning? Om så är fallet finns det stora besparingar ni kan göra, som både är bra för er ekonomi och miljön.

Bland det första som vi gör är att kontrollera den nuvarande energiförbrukningen. Därefter kan vi minska den och göra elsystemet underhållsfritt genom att byta ut det gamla mot ett nytt.

Modern belysning sparar energi

Många bostadsrättsföreningar känner oftast inte till att den totala arbetskostnaden för att byta lysrör, glödlampor, reaktor, glimtändare och liknande under en 10-årsperiod är betydligt högre än vad de räknar med.

När fel uppstår i en armatur behöver en elektriker oftast jobba med felsökning. Detta kostar en hel del pengar då en äldre armatur innehåller många delar som elektrikern behöver felsöka. Med en modern ljuskälla kan er bostadsrättsförening styra elförbrukningen genom att installera en smart belysning och tidreläer. 

Smart belysning som styrs med mobilen

Om ni önskar det kan ni installera ett belysningssystem som verkligen sparar energi och arbetskostnader. I mobilen kan ni släcka och knäppa på belysningen, ser energiåtgång och ändra inställningar för belysningen. Vem vill inte ha full koll som ni enkelt kan åtgärda, bara i mobilen? Det moderna belysningssystemet underlättar för alla och miljön vinner på det.

Anlita oss så kan vi installera ett så modernt belysningssystem i er bostadsrättsförening.

Om era gamla lampor och belysningar drar mycket energi kan vi byta ut dem vilket sänker era energikostnader.