fastigheter elstambyte

Elstambyte

Den vanligaste orsaken till brand i fastigheter idag är gnistbildning i gamla kablar. Om ni moderniserar hela ert elsystem och byter ut hela elstammen i er fastighet kan ni göra hela fastigheten mer brandsäker.

Genom att byta ut samtliga elkablar och elledningar i er fastighet får ni ett mer modernt elsystem. Ni förbättrar även standarden för de som bor där. Utöver det uppfyller ni också lagen som säger att fastighetsägare ansvarar för att elsystemet är i ett säkert skick.

Gamla kablar är inte brandsäkra

Eftersom det finns lagkrav på att fastighetsinnehavaren ska underhålla sitt elsystem som säkerställer att er BRF har en god elstandard kan det vara dags att uppgradera kablarna till 3-FAS för en jämnare elförbrukning.

Många vet heller inte om de har ojordade elsystem i sin fastighet eller inte. Anlitar ni oss ser vi till att jorda dem så att fastigheten blir skyddad.

En installation av blåsfiber gör också fastigheten mer brandsäker. Att installera blåsfiber innebär att vi drar tomrör som vi sedan blåser in tunn fiber. Fördelen med det är att ni i så fall alltid har lediga tomrör vilket är en säkerhetsåtgärd om elen blir överbelastad i fastigheten.

Höj bostadsvärdet med ett elstambyte

Vi är medvetna om att ett elstambyte innebär en större investering för en bostadsrättsförening, men det är samtidigt mycket viktigt för att möta säkerhetskraven för hela fastigheten. Ett elstambyte innebär en klar värdehöjning av bostaden för bostadsägarna. När ni anlitar oss erbjuder vi också en totalentreprenad vilket innebär att vi sköter all el och energianvändning. Ni slipper därmed har kontakt med flera olika underentreprenörer som annars är vanligt förekommande.

Anlita oss för ett elstambyte när du vill säkra din fastighet. Vi erbjuder en kostnadsfri genomgång och professionell uppföljning.