Dags att modernisera elsystemet?

Vårt bolag är ett Elrätt företag – alltså en auktoriserad elfirma och alla våra medarbetare har de nödvändiga elcertifikat som krävs och är utbildade inom elteknik.

Vi är medlemmar i Installatörsföretagen och har kollektivavtal enligt Elektrikerna.

Vi erbjuder alla bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och enskilda husägare en energieffektivisering av er fastighet eller ett elstambyte, men en första el- och energianalys är kostnadsfri. Då kan vi besiktiga elsystemet utan kostnad i er fastighet och lämna ett åtgärdsförslag efter genomförd analys. Dessutom kan vi presentera en beräkning på hur lång tid det tar för er BRF att vinna på att byta ut ert gamla elsystem. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Vi hjälper dig att spara upp till 80 procent av energin. Kanske har du idag gamla elkablar eller ledbelysning? Vi föreslår gärna miljöförbättringar som sänker dina kostnader.

industriell-byggnad-elsystem

Investera i energisbesparingar

Det du som styrelse i en BRF, husägare eller hyresvärd bör göra är att få tillstånd att göra en energieffektivisering, men framför allt se till så att ni har en större säkerhet med ett modernt elsystem. Det är här vi kommer in i bilden och hjälper er. Vi erbjuder nämligen en totalentreprenad, vilket innebär att vi hjälper er med alla tjänster som har med el- och energianvändning att göra i er fastighet.

Vår ambition är att alla bostadsägare ska känna sig trygga med oss som arbetar i fastigheten och ser därför till att alla våra elektriker har enhetliga arbetskläder och bär ID-06. ID-06 är en typ av legitimation som säkerställer att vi är seriösa elektriker och att inga oinbjudna personer har tillträde till er fastighet.

Byt till energisparande lampor

Om ni önskar kan vi byta ut alla gamla lampor och belysningar till bättre belysning som sparar både energi och elkostnader. Det är det absolut det mest effektiva sättet att minska er energiförbrukning. Inte bara plånboken mår bättre av lampor som drar mindre energi, det tar även hänsyn till miljön i de investeringar vi gör.

Att byta ut till energisparande lampor innebär en större förbättring än vi tror. Tänk på hur mycket du använder belysningen under veckans, månadens och årets alla dygn. Den belysning som vi byter till håller nämligen i många år och drar mycket mindre el än tidigare generationers belysning.

bättre-belysning-smartare-lampor

Så förhindrar du brand i fastigheten

Tyvärr är den vanligaste orsaken till brand i fastigheter att det bildas gnistor i gamla kablar. Så om du är rädd om fastigheten är det dags att byta ut det gamla elsystemet mot ett säkrare och mer modernt sådant. Om ni i er BRF ser att det är nödvändigt kan vi alltså byta ut hela elsystemet i fastigheten.

När vi byter ut elsystemet moderniserar vi det så att bostadsägarna får ett säkrare boende och ett mer modernt system. I många gamla fastigheter finns det exempelvis gamla tygkablar, så kallade OVIR, i sekelskiftshus som är byggda någon gång mellan 1900-1930-talet. Om så är fallet är det verkligen dags att byta ut dem mot mer moderna kablar som är brandsäkra.

Detta gör vi när vi byter ut elsystemet:

  • Vi byter ut hela ert ledningsnät
  • Vi framtidssäkrar er belysning och elsystem
  • Vi byter ut er elcentral eller fastighetscentral

Enligt lagen måste alla fastighetsinnehavare underhålla sitt eget elsystem och säkerställa att fastigheten har en god elstandard. De gamla tygkablarna är mycket osäkra när det kommer till brandrisk och många BRF:er som har en äldre fastighet bör uppgradera sitt elsystem till ett system med 3-FAS för en jämnare elförbrukning. Många äldre fastigheter i centrala Stockholm har dessutom ojordade elsystem som bör få en uppdaterad jordning.

I samband med att vi byter ut elen i fastigheten brukar vi alltid passa på att dra nya fiberkablar. I samband med detta är det vanligt att vi rekommenderar installation av ett blåsfiber. Det innebär att vi drar tomrör som vi sedan blåser in tunn fiber i med en speciell maskin. Fördelen med att installera tomrör med fiber är att om en fastighet har lediga tomrör blir den säkrare. Elsystemet blir dessutom inte lika överhettat och hela fastigheten möter säkerhetskraven för de boende enligt elsäkerhetslagen.